Falck underskriver partneraftale med Welfare Denmark

September 2014

Falck har underskrevet en partneraftale med Welfare Denmark for a udbrede Esbjerg virksomhedens innovative velfærdsløsning I Danmark