Personlig Slutning

Personlig slutning

Personlig Slutning er en historie om dig - til dem du elsker. En interaktiv selvbiografi / fortælling og budskab, som er meget personlig og værdigfuld, og som kan nå ud til dine efterladte efter din bortgang.

Personlig Slutning er inddelt i 4 hovedtemaer: film, tekst, billeder og lyde. Som designer / bruger af denne app, kan du i samarbejde med en krisemægler opbygge historier for dine kære. Det kan eksempelvis opdeles i ægtefælle, børn og venner. Du kan også håndtere indscannede billeder i appen, placere og opbygge tekst samt indsætte lydfiler.


For at se yderligere information om dette projekt så klik her
Personlig slutning - Virtual Lab ApS
Personlig slutning - Virtual Lab ApS
Professionelt set up - et evigt minde
I denne app er der inkluderet op til 4 møder og 8 timer med en krise mægler, som hjælper med at optage og redigere materialet, så det placeres korrekt og sikkert.

Materialet opbevares i en sikker database i 50 år, så familien altid kan tænde og modtage en ny og omfattende version af Personlig Slutning
Personlig slutning - Virtual Lab ApS
Personlig slutning - Virtual Lab ApS
Personlig slutning - Virtual Lab ApS
Optaget til den fremtidige generation
Når en af vores elskede efterlader os, er der ofte en del usagte ting. Nogle relationer er måske ikke gamle nok til fuldt ud at kunne forstå, hvad du prøver at sige, eller simpelthen ikke modne nok til at høre det.

Personlig Slutning kan bruges til at fortælle din historie, når du ønsker det og til hvem du ønsker det. Eksempelvis kunne dit barnebarn modtage dit råd på hans / hendes 18 års fødselsdag. 
Personlig slutning - Virtual Lab ApS